Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 125

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

125:1 Nyanyian Hamaalot. -- Adapun orang yang harap pada Tuhan, ia itu seperti bukit Sion adanya, yang tiada bergoncang, melainkan tetaplah ia pada selama-lamanya.

125:2 Bahwa seperti Yeruzalem dilingkung oleh bukit-bukit, demikianpun adalah Tuhan keliling segala umat-Nya dari pada sekarang sampai selama-lamanya.

125:3 Sungguh tongkat kejahatan itu tiada akan lekat pada bahagian pusaka orang yang benar, supaya jangan orang yang benar itupun mengedangkan tangannya kepada kesalahan.

125:4 Perbuatlah baik, ya Tuhan! akan orang yang baik dan akan orang yang tulus hatinya.

125:5 Tetapi barangsiapa yang menyimpang kepada jalan yang bengkok, ia itu akan ditumpas oleh Tuhan serta dengan segala orang yang berbuat jahat. Biarlah kiranya selamat atas Israel!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase