Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 132

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

132:1 Nyanyian Hamaalot. -- Ya Tuhan! ingat apalah akan Daud dan akan segala kelelahannya.

132:2 Bagaimana telah ia berjanji kepada Tuhan pakai sumpah, dan telah ia bernazar kepada Yang Mahakuasa Yakub, katanya:

132:3 Sekali-kali tiada aku mau masuk ke dalam kemah kedudukanku atau naik ke atas bendul peraduanku!

132:4 Sekali-kali tiada aku membiarkan mataku tertidur atau kelopak mataku mengantuk,

132:5 jikalu sebelum aku mendapat suatu tempat yang tentu bagi Tuhan, dan suatu kedudukan bagi Yang Mahakuasa Yakub!

132:6 Bahwasanya kami telah mendengar kabarnya di Eferata, dan kamipun mendapati akan dia di padang-padang Yaar.

132:7 Maka sekarang kami hendak masuk ke dalam tempat kediaman-Nya dan kamipun hendak menyembah sujud pada telapakan kaki-Nya.

132:8 Bangkitlah kiranya, ya Tuhan! silakanlah datang kepada perhentian-Mu, baik Engkau baik tabut kodrat-Mu!

132:9 Hendaklah segala imam-Mu berpakaikan kebenaran dan segala kekasih-Mupun bersorak-sorak.

132:10 Maka oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah kiranya Engkau menolak akan wajah Masih-Mu.

132:11 Benarlah adanya barang yang telah dijanji oleh Tuhan kepada Daud pakai sumpah, dan tiada Ia akan undur dari padanya, firman-Nya: Bahwa dari pada buah sulbimu Aku akan mendudukkan seorang di atas takhta kerajaan-Mu.

132:12 Jikalau kiranya anak-anakmu memeliharakan perjanjian-Ku dan kesaksian-Ku, yang Kuajar akan dia, niscaya anak mereka itupun akan duduk di atas takhta kerajaanmu sampai selama-lamanya.

132:13 Karena telah dipilih Tuhan akan Sion dan dikehendaki-Nya akan tempat kediaman-Nya, firman-Nya:

132:14 Bahwa inilah perhentian-Ku sampai kekal, dan di sinipun Aku hendak diam, karena demikianlah kehendak-Ku.

132:15 Bahwa Aku akan memberkati perolehannya dengan kelimpahan dan Akupun akan mengenyangkan segala orang miskinnya dengan roti.

132:16 Dan Aku akan memakaikan segala imam-Nya dengan selamat dan segala kekasih-Nya akan bersorak ramai-ramai.

132:17 Maka di sanalah Aku akan menumbuhkan sepucuk tanduk bagi Daud, dan telah Kusediakan sebuah pelita bagi Masih-Ku.

132:18 Maka Aku akan memakaikan segala musuhnya dengan malu, tetapi pada kepala dia akan gemerlap makotanya.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase