Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 137

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

137:1 Bahwa di tepi sungai Babil adalah kami duduk sambil menangis selalu, sebab terkenanglah kami akan Sion.

137:2 Maka telah kami gantungkan segala kecapi kami pada pokok gandarusa, yang di tanah itu.

137:3 Karena di sini orang yang telah menawan akan kami itu menyuruhkan kami menyanyikan perkataan suatu nyanyian, dan orang yang telah mencampakkan kami ke bumi itu menyuruh kami memuji-muji, katanya: Nyanyikanlah akan kami barang sesuatu nyanyian Sion!

137:4 Bagaimana dapat kami menyanyikan suatu puji-pujian Tuhan dalam negeri lain?

137:5 Hai Yeruzalem! jikalau kiranya aku terlupa akan dikau, niscaya tanganku kanan terlupa akan dirinya dahulu!

137:6 Biarlah lidahku lekat pada langitan mulutku, jikalau kiranya tiada aku ingat akan dikau, jikalau kiranya tiada aku membesarkan Yeruzalem lebih dari pada kesukaan yang terutama.

137:7 Ya Tuhan! ingatlah kiranya akan bani Edom pada masa celaka Yeruzalem, bagaimana kata mereka itu: Bongkarlah akan dia, bongkarlah akan dia, sampai kepada kaki temboknya!

137:8 Hai puteri Babil, yang akan dibinasakan kelak! berbahagialah kiranya orang yang membalas kepadamu segala jahat yang telah kauperbuat akan kami.

137:9 Berbahagialah kiranya orang yang akan menangkap anak-anakmu serta menghancurkan dia pada batu gunung adanya.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase