Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Amsal 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

5:1 Hai anakku! perhatikanlah kiranya hikmatku, dan cenderungkanlah telingamu kepada akal budiku,

5:2 supaya engkau mengindahkan budi dan bibirmu menaruh akan pengetahuan.

5:3 Bahwasanya lidah perempuan jalang itu bertitik-titik air madu dan langitan mulutnyapun terlebih licin dari pada minyak.

5:4 Tetapi akhirnya pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang jembiah;

5:5 bahwa kakinya menuju maut dan tapak kakinyapun berpaut akan neraka adanya.

5:6 Supaya jangan engkau menimbang akan jalan kehidupan, jadi tiada ketahuan langkahnya, sehingga tak boleh engkau mengenal akan dia.

5:7 Maka sebab itu, hai anak-anakku, dengarlah kiranya akan daku, dan janganlah lalui perkataan mulutku.

5:8 Jauhkanlah jalanmu dari pada perempuan begitu, dan janganlah hampiri pintu rumahnya.

5:9 Supaya jangan engkau menyerahkan kemuliaanmu kepada orang lain dan umur hidupmu kepada orang yang bengis;

5:10 supaya jangan orang dagang kelak mengenyangkan dirinya dengan harta bendamu, dan hasil segala kelelahanmu itu masuk ke dalam rumah orang yang tiada ketahuan.

5:11 Kemudian pada akhirnya engkau kelak meraung-raung, apabila haus-hauslah sudah kulitmu dan dagingmupun.

5:12 Lalu katamu: Betapa telah kubenci akan pengajaran dan hatiku telah mencelakan tegur,

5:13 serta tak mau menurut perkataan guru-guruku, dan tak mau mencenderungkan telingaku kepada orang yang mengajarkan aku!

5:14 Nyaris aku tenggelam dalam segala kejahatan, di tengah-tengah sidang dan perhimpunan!

5:15 Baiklah engkau minum air dari pada kolammu sendiri dan air yang mengalir dari pada telagamu sendiri.

5:16 Biarlah pancaran airmu mengalir keluar seperti anak sungai yang pada sisi jalan.

5:17 Biarlah ia menjadi engkau seorang jua punya dan jangan orang lain empunya dia sertamu.

5:18 Berkatlah kiranya atas pancaranmu, dan bersukacitalah engkau akan bini yang pada masa mudamu.

5:19 Biarlah ia bagimu seperti rusa betina yang manis dan seperti kijang yang cantik, biarlah gurau sendanya memabuki engkau selalu, dan berkembaralah senantiasa dalam kasihnya.

5:20 Betapa gerangan, hai anakku! engkau membuang dirimu kepada perempuan jalang, serta meriba akan orang yang tiada ketahuan?

5:21 Karena jalan tiap-tiap orang adalah nyata di hadapan mata Tuhan, maka Tuhanpun menyelidik akan segala bekas tapak kakinya.

5:22 Adapun orang jahat, ia itu akan dijerat oleh kejahatannya sendiri dan iapun akan terikat dengan tali dosanya sendiri.

5:23 Sebab tiada diterimanya pengajaran, maka binasalah ia, dan iapun akan disesatkan oleh kebodohannya yang tiada terbaiki adanya.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase