Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Yesaya 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

15:1 Sebermula, bahwa inilah firman akan hal Moab: Sesungguhnya pada malam juga dibinasakan Ar-Moab dan dirombak akan dia; sesungguhnya pada malam juga dibinasakan Kir-Moab dan dirombak akan dia.

15:2 Bahwa orang naik ke Bait dan Dibon dan ke Bamot hendak menangis di sana. Di atas Nebo dan di atas Medeba bertangis-tangisanlah orang Moab; ubun-ubun kepala mereka itu sekalian gundul dan janggut mereka itu sekalian sudah tercukur.

15:3 Pada lorong-lorongnya mereka itu berjalan dengan berpakaikan kain kambeli, di atas segala sotohnya dan pada segala pasarnya mereka itupun bertangis-tangisan dan berlinang-linang air matanya.

15:4 Maka orang Hezbon menangis dan orang Elealapun bunyi suaranya kedengaranlah sampai ke Yahaz, bahkan, segala laskar Moabpun meraung-raung dan tawarlah hati masing-masing mereka itu.

15:5 Bahwa hati-Ku menangisi Moab; kelihatanlah orangnya yang lari itu sampai ke Zoar dan sampai ke Ejlat-Syalisia, sambil menangis sambil mendaki bukit Luhit dan pada jalan ke Horonayim diadakannya suatu pengaduhan.

15:6 Lagipun segala air Nimrim sudah rusak, rumputnya sudah kering, dan segala tumbuhannyapun sudah layur, tiada lagi sebatang pokok yang hijau.

15:7 Maka kelimpahan harta yang telah dikumpulkannya, dan barang yang telah ditaruhnya itu akan dibawa lari ke seberang sungai Ganda-rusa.

15:8 Berkeliling segala jajahan Moab riuhlah bunyi tempik sorak, sampai ke Ejlayim kedengaranlah penangisnya, bahkan, sampai ke Beir-Elim kedengaranlah peraungnya.

15:9 Maka penuhlah segala air Dimon dengan darah; bahwasanya Aku akan melimpahkan dia pula; adalah singa datang atas segala orang Moab yang sudah luput dan atas sisa orang isi negeri itu!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase