Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Yesaya 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

20:1 Sebermula, pada tahun datang Tartan ke Asdod, disuruhkan Sargon, raja negeri Asyur, akan dia mengepung negeri Asdod, lalu dialahkannya;

20:2 pada masa itu berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya bin Amos, firman-Nya: Pergilah engkau, tanggalkanlah kain kambeli itu dari pada pinggangmu dan lepaskanlah kasut itu dari pada kakimu. Maka dibuatnya demikian, lalu berjalanlah ia dengan telanjang dan dengan tiada berkasut.

20:3 Maka firman Tuhan: Seperti Yesaya, hamba-Ku ini, berjalan dengan telanjang dan tiada berkasut akan tanda alamat dari perkara yang akan berlaku atas Mesir dan atas Kusy dalam tiga tahun ini,

20:4 demikianlah kelak dihalau oleh raja Asyur akan segala orang Mesir yang tertawan dan segala orang Kusy yang dipindahkan, baik tua baik mudapun, dengan telanjang dan tiada berkasut dan kelihatan pantatnya sehingga kemalu-maluanlah segala orang Mesir.

20:5 Pada masa itu orang akan tercengang-cengang dan malu akan hal Kusy, yang telah dipandangnya dan akan hal Mesir, yang telah jadi kepujiannya;

20:6 dan pada masa itu juga orang isi pulau itu akan berkata demikian: Bahwasanya inilah hal orang yang telah kami pandang dan kepadanya juga kami sudah datang berlari minta tolong akan dilepaskan dari pada hadirat raja Asyur; entah bagaimana kami akan luput?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase