Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Ratapan 3

[1] [2] [3] [4] [5]

3:1 Bahwa aku ini seorang yang sudah merasai kesukaran oleh cemeti geram-Nya.

3:2 Sudah dihantar-Nya dan dijalankan-Nya aku dalam gelap dan bukannya dalam terang.

3:3 Sungguh beberapa berapa kali dan dengan pelbagai peri diberi-Nya aku merasai tangan-Nya pada tiap-tiap hari.

3:4 Dikerutkan-Nya dagingku dan kulit tubuhku dan dipatahkan-Nya segala tulang-tulangku.

3:5 Dilengkung-Nya aku dengan kepahitan dan kesukaran seperti dengan pagar tembok dan dewala.

3:6 Didudukan-Nya aku di dalam gua-gua yang gelap, seperti orang yang sudah lama mati.

3:7 Sudah dikepung-Nya aku berkeliling, sehingga tiada boleh aku keluar, dan rantaiku tembaga itu diberatkan-Nya pula.

3:8 Lagipun apabila aku berseru-seru dan menangis maka doaku didiamkan.

3:9 Segala jalankau sudah disekat-Nya dengan pagar batu pahat; segala lorongku sudah dibengkang-bengkokkan-Nya.

3:10 Bahwa Ialah bagiku akan beruang yang mengadang dan akan singa yang mengintai dari pada tempat sembunyi.

3:11 Segala jalanku sudah dilekak-lekukkan-Nya dan disesatkan-Nya aku pada tempat yang sunyi, dijadikan-Nya aku seorang ketinggalan.

3:12 Sudah dibentangkan-Nya busur-Nya, dan dijadikan-Nya aku sasaran bagi anak panah-Nya.

3:13 Diberi-Nya masuk anak panah-Nya sampai ke dalam buah pinggangku.

3:14 Sepanjang hari aku menjadi suatu sindiran dan permainan bagi segenap bangsaku.

3:15 Bahwa sudah dikenyangkan-Nya aku dengan kepahitan dan diberi-Nya aku minum hia.

3:16 Segala gigiku sudah dihancurkan-Nya dengan kersik dan ditekankan-Nya aku dalam abu.

3:17 Selamat sudah dijauhkan dari pada hatiku, tiada kuketahui lagi akan barang yang baik.

3:18 Maka sebab itu kataku: Segala beraniku sudah hilang dan segala harapku pada Tuhanpun.

3:19 Ingatlah kiranya akan kesukaranku dan sengsaraku; semuanya itu hia dan empedu belaka.

3:20 Hatiku ingat akan hal itu baik-baik, maka tertunduklah hatiku di dalam aku.

3:21 Maka ini juga hendak kuperhatikan, dan sebab ini haraplah juga aku:

3:22 Bahwa karena sebab segala kemurahan Tuhan, maka tiada kita dibinasakan sama sekali, dan segala rahmat-Nyapun tiada berkeputusan adanya.

3:23 Pada tiap-tiap pagi adalah ia itu baharu, dan besarlah setia-Mu!

3:24 Hendaklah kata hatiku: Tuhan juga bahagianku; sebab itu haraplah aku pada-Nya.

3:25 Baiklah Tuhan kepada barangsiapa yang menantikan Dia, dan kepada hati yang mencahari Dia.

3:26 Baiklah orang harap akan selamat dari pada Tuhan dengan berdiam diri.

3:27 Baiklah pada orang jikalau ia menanggung kuk dari pada masa mudanya.

3:28 Hendaklah ia duduk pada tempat yang sunyi dan berdiam dirinya, sebab Tuhan sudah menanggungkan dia padanya.

3:29 Baiklah ditundukkannya mukanya dalam abu, mudah-mudahan adalah pengharapan.

3:30 Baiklah dibiarkannya pipinya kepada orang yang menampar dia; baiklah ia kenyang-kenyang dengan kecelaan.

3:31 Karena tiada Tuhan menolak sampai selama-lamanya,

3:32 melainkan setelah sudah memberi dukacita, dikasihankan-Nya pula dengan sebesar-besar kemurahan-Nya.

3:33 Karena adapun disiksakan-Nya atau didukacitakan-Nya anak-anak manusia itu bukan dengan sukahati-Nya.

3:34 Apabila dipijak-pijak dengan kaki akan orang yang terhantar di bumi dengan terbelenggu,

3:35 apabila orang mendolak-dalikkan perkara orang yang benar di hadapan hadirat Allah taala,

3:36 apabila orang menganiayakan orang miskin dalam acaranya, bukankah dilihat oleh Tuhan akan sekalian itu?

3:37 Siapakah dapat suruh menjadi barang sesuatu yang tiada dipesan oleh Tuhan?

3:38 Bukankah dari pada mulut Allah taala juga keluarlah mana yang baik dan mana yang jahat?

3:39 Mengapa maka mengaduh manusia yang hidup atau orang sebab disiksa dosanya?

3:40 Baiklah kita memeriksai dan menyelidik akan segala jalan kita serta hendaklah kita kembali kepada Tuhan!

3:41 Baiklah kita menadahkan tangan dan hatipun kepada Allah yang di dalam sorga!

3:42 Bahwa kami sudah bersalah dan kamipun sudah mendurhaka; maka tiada Engkau mengampuni.

3:43 Engkau sudah menudungi kami dengan murka dan sudah menghambat akan kami; Engkau sudah membunuh dengan tiada menaruh sayang!

3:44 Bahwa Engkaupun sudah mengelubungi diri-Mu dengan awan-awan, sehingga barang suatu pinta doapun tiada dapat menerusinya.

3:45 Engkau sudah menjadikan kami akan ampas dan sampah di antara segala bangsa.

3:46 Segala musuh kami mengangakan mulutnya akan kami.

3:47 Kegentaran dan keleburan telah menjadi bahagian kami, dan lagi kerusakan dan kebinasaan.

3:48 Air mataku berlinang-linang seperti aliran anak sungai, sebab luka puteri bangsaku.

3:49 Mataku mencucurkan air mata dengan tiada berhentinya; tiadalah barang perhentian.

3:50 Sampai Tuhan memandang dan menilik dari pada sorga.

3:51 Kuat tubuhku dihabiskan oleh menangis akan hal segala anak dara negeriku.

3:52 Orang yang bermusuh dengan aku tiada dengan sebab itu sudah sangat mengejar akan daku seperti akan seekor burung.

3:53 Mereka itu sudah menumpas nyawaku di dalam keleburan dan dilontarkannya pula batu kepadaku.

3:54 Bahwa segala airpun sudah mengalun-alun di atas kepalaku, lalu kataku: Sudah putuslah harapku.

3:55 Maka berseru-serulah aku kepada nama-Mu, ya Tuhan! dari dalam keleburan itu;

3:56 maka Engkaupun mendengar akan bunyi suaraku; jangan apalah Engkau menjauhkan telinga-Mu dari pada keluh kesahku dan dari pada tangisku!

3:57 Engkau telah hadir pada masa aku berseru-seru kepada-Mu! maka firman-Mu: Janganlah engkau takut!

3:58 Ya Tuhan! Engkau juga sudah membantu aku dalam acaraku; Engkau juga sudah menebus nyawaku!

3:59 Ya Tuhan! Engkau sudah melihat segala salah yang dibuat orang kepadaku; benarkan apalah halku!

3:60 Bahwa Engkau sudah melihat segala bengisnya, dan segala rekanya akan daku!

3:61 Ya Tuhan! Engkau sudah mendengar segala pengolok-oloknya dan segala rekanya akan daku!

3:62 Perkataan mulut segala lawanku, dan segala bencana mereka itu pada sepanjang hari.

3:63 Lihatlah oleh-Mu akan duduk dan bangun mereka itu; bahwa aku menjadi baginya akan permainannya.

3:64 Ya Tuhan, balaslah kiranya kepada mereka itu sekadar perbuatan tangannya!

3:65 Bubuhlah suatu tutupan pada hati mereka itu, dan kutuk-Mu biarlah menjadi bahagiannya!

3:66 Usirlah akan mereka itu dengan murka-Mu dan binasakanlah mereka itu dari bawah langit Tuhan.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase