Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Hosea 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

3:1 Bermula, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku pula: Pergilah engkau, kasihlah olehmu akan seorang perempuan yang dahulu dikasihi oleh lakinya, lalu ia berbuat zinah, seperti Tuhanpun sudah kasih akan bani Israel, tetapi mereka itu sudah berpaling dirinya kepada dewa-dewa dan suka akan air anggur yang membual.

3:2 Hata, maka akupun menebuslah seorang perempuan yang begitu bagi diriku dengan lima belas syikal perak dan syeir sehomer dan syeir setengah homer.

3:3 Maka kataku kepadanya: Barang beberapa hari lamanya hendaklah engkau duduk seorang orangmu, sebab kehendakku demikian; dengan seorang juapun jangan engkau bersetubuh, maka akupun akan demikian bagimu.

3:4 Karena bani Israel akan duduk dengan sunyi beberapa berapa hari lamanya dengan tiada raja dan dengan tiada penghulu dan dengan tiada korban dan dengan tiada patung dan dengan tiada efod atau terafim.

3:5 Kemudian dari pada itu bani Israel akan bertobat dan mencahari Tuhan, Allahnya, dan Daud, rajanya, dan mereka itu akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kemurahan-Nyapun pada akhir zaman.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase