Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Yohanes 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

7:1 Kemudian daripada itu berjalanlah Yesus di tanah Galilea, karena tiada Ia mau melalui tanah Yudea, sebab orang Yahudi mencari upaya akan membunuh Dia.

7:2 Tetapi hari raya orang Yahudi sudah hampir, yaitu Hari Raya Pondok.

7:3 Maka kata saudara-saudara-Nya kepada-Nya, "Berangkatlah dari sini, dan pergilah ke tanah Yudea, supaya murid-murid-Mu juga boleh memandang segala mujizat yang Engkau adakan.

7:4 Karena seorang pun tiada membuat barang sesuatu dengan sembunyi, jikalau ia sendiri hendak menjadi masyhur. Sedangkan Engkau membuat segala perkara itu, nyatakanlah diri-Mu kepada isi dunia ini."

7:5 Karena saudara-saudara-Nya pun tiadalah percaya akan Dia.

7:6 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Saat-Ku belum sampai; tetapi saatmu itu senantiasa sedia.

7:7 Tiada dapat isi dunia ini membenci kamu, tetapi ia membenci Aku, oleh karena Aku ini menyaksikan dari halnya, bahwa segala perbuatannya jahat adanya.

7:8 Hendaklah kamu pergi memuliakan hari raya. Aku belum hendak pergi memuliakan hari raya ini, karena saat-Ku belum sampai."

7:9 Lalu tinggallah Ia di Galilea setelah sudah Ia berkata demikian kepada mereka itu.

7:10 Tetapi setelah saudara-saudara-Nya sudah pergi memuliakan hari raya itu, lalu Ia sendiri pun pergi juga, bukan dengan nyata-nyata, melainkan dengan sulitnya.

7:11 Maka orang Yahudi mencari Dia pada hari raya itu serta berkata, "Di manakah Dia?"

7:12 Adalah banyak persungutan akan Dia di antara orang banyak; ada orang yang berkata, "Ia orang baik"; yang lain pula berkata, "Bukan, melainkan Ia menyesatkan orang banyak itu."

7:13 Tetapi tiada seorang pun berani berkata-kata dengan bebas dari hal Dia, sebab takut akan orang Yahudi.

7:14 Setelah sampai pertengahan hari raya itu, naiklah Yesus masuk ke dalam Bait Allah serta mengajar.

7:15 Maka heranlah orang Yahudi serta berkata, "Bagaimanakah orang ini paham akan kitab-kitab dengan tiada belajar?"

7:16 Lalu jawab Yesus kepada mereka itu, serta kata-Nya, "Pengajaran-Ku itu bukan daripada-Ku, melainkan daripada Dia yang menyuruhkan Aku.

7:17 Jikalau barang seorang suka melakukan kehendak Allah, ia akan mengerti tentang pengajaran ini, kalau daripada Allah datangnya, atau Aku mengeluarkan perkataan daripada diri-Ku sendiri.

7:18 Siapa yang mengeluarkan perkataan daripada dirinya sendiri itu menuju kepada kehormatannya sendiri, tetapi siapa yang menuju kepada kehormatan yang menyuruhkan Dia, ia itulah benar, dan barang kejahatan pun tiada padanya.

7:19 Tiadakah Musa memberi Taurat kepadamu? Maka seorang pun tiada daripada kamu yang melakukan Taurat itu. Apakah sebabnya kamu mencari jalan hendak membunuh Aku?"

7:20 Maka jawab orang banyak itu, "Engkau ada bersetan. Siapakah gerangan mencari jalan hendak membunuh Engkau?"

7:21 Lalu kata Yesus kepada mereka itu, "Hanya satu perbuatan sudah Kuperbuat, itu pun kamu sekalian heran.

7:22 Maka Musa sudah memberi kamu hukum bersunat itu (bukan asalnya itu daripada Musa, melainkan daripada nenek moyangmu); maka kamu menyunatkan orang pada hari Sabbat.

7:23 Jikalau seorang disunatkan pada hari Sabbat, supaya jangan hukum Musa dilanggar marahkah kamu akan Daku, oleh sebab Aku menyembuhkan seorang seluruh tubuhnya pada hari Sabbat?

7:24 Janganlah kamu hakimkan menurut rupa sahaja, melainkan jatuhkanlah hukum dengan adil."

7:25 Maka berkatalah beberapa orang isi negeri Yeruzalem, "Bukankah ini Dia, yang dicari orang jalan hendak membunuh?

7:26 Tengoklah, Ia berkata-kata dengan bebasnya, maka mereka itu tiada berkata apa-apa kepada-Nya. Bolehkah jadi yang segala penghulu itu tahu dengan sesungguhnya bahwa Ia inilah Kristus?

7:27 Memang akan orang ini kami tahu dari mana asal-Nya; tetapi apabila Kristus datang kelak, tiada seorang pun yang mengetahui dari mana asal-Nya."

7:28 Maka berserulah Yesus dengan nyaring suara-Nya di dalam Bait Allah, tengah Ia mengajar, serta berkata, "Kamu sekalian mengenal Aku, dan kamu pula mengetahui dari mana asal-Ku; dan tiada Aku datang dengan kehendak-Ku sendiri, melainkan Ia yang menyuruhkan Aku itu ada benar, yaitu yang tiada kamu kenal.

7:29 Aku kenal Dia, karena Aku datang daripada-Nya, dan Ialah yang menyuruhkan Aku."

7:30 Lalu mereka itu mencari jalan hendak menangkap Dia, tetapi tiada seorang pun berani mengenakan tangan kepada-Nya, karena saatnya belum datang.

7:31 Tetapi banyaklah orang dari antara orang ramai itu percaya akan Dia, serta berkata, "Apabila Kristus datang, adakah Ia mengadakan tanda ajaib lebih banyak daripada yang diadakan oleh orang ini?"

7:32 Setelah orang Parisi sudah mendengar orang banyak itu bercakap-cakap akan segala perkara itu dari hal Dia, lalu kepala-kepala imam dan orang Parisi pun menyuruhkan beberapa orang hambanya supaya mereka itu menangkap Dia.

7:33 Maka kata Yesus, "Hanyalah seketika lamanya lagi Aku bersama-sama dengan kamu, lalu Aku pergi kepada Dia yang menyuruhkan Aku.

7:34 Kamu akan mencari Aku, maka tiada kamu dapat, dan di mana Aku ada, kamu ini tiada boleh datang."

7:35 Sebab itu berkatalah orang Yahudi di antara sama sendirinya, "Ke manakah orang ini hendak pergi yang kita tiada boleh dapat Dia? Hendak pergi kepada orang yang tercerai-berai di antara orang Gerika, serta mengajar orang Gerikakah?

7:36 Apakah artinya perkataan yang dikatakan-Nya itu: Kamu akan mencari Aku, maka tiada dapat, dan di mana Aku ada, kamu ini tiada boleh datang?"

7:37 Maka pada hari yang akhir, yaitu hari yang besar pada masa raya itu, berdirilah Yesus serta berseru, kata-Nya, "Jikalau seorang yang dahaga, hendaklah ia datang kepada-Ku, lalu minum.

7:38 Barangsiapa yang percaya akan Daku, seperti yang tersebut di dalam Alkitab, dari dalamnya itu akan mengalir beberapa sungai air hidup."

7:39 Ia mengatakan ini dari hal Roh, yang akan diterima oleh segala orang yang percaya akan Dia; karena pada masa itu Rohulkudus itu belum ada, sebab Yesus belum dipermuliakan.

7:40 Apabila didengar oleh beberapa orang di antara orang ramai itu akan perkataan itu, berkatalah mereka itu, "Sesungguhnya orang inilah Nabi itu."

7:41 Ada orang lain pun berkata, "Ia inilah Kristus." Ada yang lain pula berkata, "Masakan Kristus itu terbit dari Galilea?

7:42 Bukankah kata Alkitab bahwa daripada benih Daud dan dari Betlehem, tempat Daud, terbit Kristus itu?"

7:43 Lalu timbullah suatu perselisihan di antara orang banyak itu oleh karena Yesus.

7:44 Setengah mereka itu hendak menangkap Dia, tetapi tiada seorang pun berani mengenakan tangannya kepada-Nya.

7:45 Maka kembalilah hamba-hamba itu kepada kepala-kepala imam dan orang Parisi, lalu kata mereka itu kepada hamba itu, "Apakah sebabnya kamu tiada membawa Dia?"

7:46 Maka sahut segala hamba itu, "Belum pernah orang berkata-kata seperti orang ini."

7:47 Maka jawab orang Parisi kepada mereka itu, "Sudahkah kamu juga tersesat?

7:48 Adakah seorang jua pun daripada sekalian penghulu atau orang Parisi, yang percaya akan Dia?

7:49 Cih, orang ramai ini, yang tiada tahu akan Taurat itu, terkutuklah mereka itu!"

7:50 Maka bertanyalah Nikodemus (seorang dari antara mereka itu yang datang dahulu kepada Yesus), kepada mereka itu, demikian,

7:51 "Adakah Taurat kita menghukumkan orang, sebelum didengar apa yang dikatakannya, dan diketahui apa yang diperbuatnya?"

7:52 Lalu menjawablah mereka itu serta berkata kepada-Nya, "Engkau pun dari Galileakah? Selidikilah dan amatilah, bahwa dari Galilea itu tiada terbit seorang nabi pun."

7:53 Maka masing-masing pun pulang ke rumahnya.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase