Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Yohanes 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

14:1 "Janganlah diberi hatimu terharu; percayalah akan Allah, dan percayalah akan Daku juga!

14:2 Di dalam rumah Bapa-Ku adalah banyak tempat kediaman; jikalau tiada demikian, niscaya sudah Aku katakan kepadamu; karena Aku pergi menyediakan tempat bagimu.

14:3 Dan jikalau Aku pergi serta sudah menyediakan tempat bagimu itu, Aku akan kembali lalu menyambut kamu datang kepada-Ku, supaya di tempat Aku ini ada, di situ juga kamu ada.

14:4 Dan tempat Aku pergi, jalannya kamu ketahui."

14:5 Maka kata Tomas kepada-Nya, "Ya Tuhan, kami tiada tahu ke mana Tuhan pergi; bagaimanakah kami tahu jalannya?"

14:6 Maka kata Yesus kepadanya, "Aku inilah Jalan dan Kebenaran dan Hidup; seorang pun tiada sampai kepada Bapa, kecuali dengan Aku.

14:7 Jikalau kamu sudah kenal Aku, niscaya kamu kenal Bapa-Ku pun; maka daripada waktu ini kamu kenal Dia dan sudahlah kamu nampak Dia."

14:8 Maka kata Pilipus kepada-Nya, "Ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka padalah itu bagi kami."

14:9 Kata Yesus kepadanya, "Hai Pilipus, sekian lamanya Aku bersama-sama dengan kamu, dan tiadakah engkau kenal Aku? Siapa yang sudah nampak Aku, ia sudah nampak Bapa. Bagaimanakah katamu: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?

14:10 Tiadakah engkau percaya bahwa Aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam Aku? Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukannya Aku katakan dengan kehendak-Ku sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal di dalam Aku, Ialah mengadakan segala perbuatan itu.

14:11 Percayalah akan Daku bahwa Aku ini di dalam Bapa dan Bapa pun di dalam Aku; jikalau tiada sekalipun, percayalah akan Daku oleh karena segala perbuatan itu.

14:12 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Siapa yang percaya akan Daku, ia pun akan melakukan segala perbuatan yang Aku ini perbuat, dan ia melakukan perbuatan yang lebih besar daripada ini, karena Aku ini pergi kepada Bapa-Ku.

14:13 Dan barang apa pun yang kamu pinta atas nama-Ku, itulah Aku buatkan kelak, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.

14:14 Jikalau kamu minta kepada-Ku barang sesuatu atas nama-Ku, aku ini akan membuatkan dia.

14:15 Jikalau kamu mengasihi Aku, turutlah segala hukum-Ku.

14:16 Dan Aku akan mintakan kepada Bapa, maka Ia akan mengaruniakan kepada kamu Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,

14:17 yaitu Roh kebenaran, yang dunia ini tiada dapat menyambut, oleh sebab tiada ia nampak Dia, dan tiada kenal Dia; tetapi kamu ini kenal Dia, karena Ia tinggal beserta dengan kamu, dan Ia akan ada di dalam kamu.

14:18 Tiadalah Aku akan meninggalkan kamu piatu, Aku datang kepadamu kelak.

14:19 Hanya seketika lagi maka isi dunia ini tiada lagi nampak Aku, tetapi kamu ini nampak Aku, karena Aku ini hidup, maka kamu akan hidup juga.

14:20 Pada hari itu juga kamu akan mengetahui bahwa Akulah di dalam Bapa-Ku, dan kamu pun di dalam Aku, dan Aku juga di dalam kamu.

14:21 Siapa yang memeliharakan hukum-Ku serta menurut dia, ia itulah mengasihi Aku; dan siapa yang mengasihi Aku, ia pun akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku juga akan mengasihi dia sambil menyatakan diri-Ku kepadanya."

14:22 Maka kata Yudas (bukannya Iskariot itu) kepada-Nya, "Ya Tuhan, bagaimanakah halnya Tuhan hendak menyatakan Diri kepada kami dan tidak kepada seisi dunia ini?"

14:23 Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, "Jikalau barang seorang mengasihi Aku, ia akan menurut perkataan-Ku, maka Bapa-Ku itu mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya dan akan diam bersama-sama dengan dia.

14:24 Siapa yang tiada mengasihi Aku, tiada juga ia menurut perkataan-Ku; dan perkataan yang kamu dengar itu bukan perkataan-Ku, melainkan firman Bapa itu, yang menyuruh Aku.

14:25 Segala perkara ini Aku katakan kepadamu selagi Aku tinggal bersama-sama dengan kamu.

14:26 Tetapi Penolong itu, yaitu Rohulkudus, yang akan disuruhkan oleh Bapa atas nama-Ku, ialah akan mengajarkan kepadamu segala perkara itu, dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang Aku sudah katakan kepadamu.

14:27 Sejahtera Aku tinggalkan padamu, bahkan, sejahtera-Ku sendiri Aku berikan kepadamu, bukan seperti diberi oleh dunia ini Aku berikan kepadamu. Janganlah susah hatimu dan jangan takut.

14:28 Kamu telah mendengar bahwa Aku ini mengatakan kepadamu: Aku pergi dan Aku kembali kepadamu kelak. Jikalau kamu mengasihi Aku, niscaya kamu bersukacita bahwa Aku pergi kepada Bapa, karena Bapa-Ku itu lebih mulia daripada Aku.

14:29 Sekarang Aku telah mengatakan kepadamu sebelum jadinya, supaya apabila sudah jadi kelak kamu percaya.

14:30 Tiada banyak lagi Aku akan bertutur dengan kamu, karena penghulu dunia ini datang, dan sekali-kali tiada ia berhak atas Aku;

14:31 tetapi supaya diketahui oleh isi dunia ini bahwa Aku mengasihi Bapa; dan Aku perbuat juga sama seperti yang difirmankan oleh Bapa itu kepada-Ku. Bangunlah kamu, marilah kita pergi dari sini."

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase