Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Efesus 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1:1 Daripada Paulus rasul Kristus Yesus dengan kehendak Allah, kepada segala orang suci yang ada di Epesus dan yang beriman kepada Kristus Yesus,

1:2 turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus.

1:3 Segala puji bagi Allah, yaitu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah memberkati kita di dalam Kristus dengan segala berkat rohani dari surga,

1:4 sebagaimana yang Ia memilih kita di dalam Kristus itu sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tiada bercela di hadapan Tuhan,

1:5 yang dengan kasih-Nya telah mentakdirkan kita menjadi anak angkat-Nya oleh sebab Yesus Kristus, menurut kerelaan kehendak-Nya,

1:6 akan mendatangkan puji sebab kemuliaan anugerah-Nya, yang dianugerahkan-Nya kepada kita di dalam kekasih-Nya,

1:7 yang di dalam Dia itu kita beroleh penebusan oleh sebab darah-Nya, yaitu keampunan segala dosa, menurut kelimpahan anugerah-Nya itu,

1:8 yang dilimpahkan-Nya kepada kita dengan segala hikmat dan makrifat.

1:9 Maka Ia sudah menyatakan kepada kita rahasia kehendak-Nya menurut kesukaan-Nya, sebagaimana Ia sendiri sudah bermaksud,

1:10 hendak melakukan, apabila masanya genap, akan mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik barang yang di surga baik barang yang di atas bumi.

1:11 Di dalam Dia itu juga kami sudah dijadikan waris, ditakdirkan menurut keputusan Allah, yang melakukan segala sesuatu setuju dengan maksud kehendak-Nya sendiri,

1:12 supaya kami menjadi suatu kepujian bagi kemuliaan-Nya, yaitu kami yang pertama-tama menaruh harap akan Kristus itu.

1:13 Di dalam Dia kamu juga (setelah kamu mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatan kamu), tatkala kamu sudah percaya, maka kamu sudah dimeteraikan dengan Rohulkudus yang dijanjikan itu,

1:14 maka Ia menjadi cengkeram atas warisan kita bagi penebusan itu yang menjadikan kita milik Allah, akan mendatangkan puji kepada kemuliaan-Nya.

1:15 Sebab itu aku pun, setelah mendengar akan iman kamu kepada Tuhan Yesus dan akan kasihmu kepada segala orang suci itu,

1:16 tiada berhenti daripada mengucapkan syukur karena kamu, sambil menyebut kamu di dalam doaku,

1:17 supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa pohon segala kemuliaan, mengaruniakan kepadamu Roh hikmat dan kenyataan dengan pengenalan akan Dia,

1:18 dan menerangkan mata hatimu, sehingga kamu dapat mengetahui apa pengharapan panggilan Allah, dan bagaimana limpahnya kemuliaan warisan-Nya di antara orang-orang suci;

1:19 dan betapa besar kuasa-Nya kepada kita yang percaya, yaitu kuasa yang bekerja menurut kuat kuasa-Nya,

1:20 yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus, pada masa Ia membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di surga,

1:21 jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuatan dan perintah dan tiap-tiap orang yang ternama, bukannya di dalam dunia ini sahaja, melainkan yang di akhirat pun.

1:22 Dan segala sesuatu ditaklukkan Allah di bawah kaki-Nya, serta dijadikan-Nya Dia kepala atas segala sesuatu hal sidang jemaat,

1:23 sedang sidang itu menjadi tubuh-Nya, yaitu kegenapan Dia, yang menggenapi semuanya di dalam sekalian.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase