Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

2 Tesalonika 3

[1] [2] [3]

3:1 Akhirnya, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu mendoakan kami, supaya firman Tuhan kembang dan dipermuliakan, seperti yang ada di antara kamu juga,

3:2 dan supaya kami dilepaskan daripada segala orang yang nakal dan jahat, karena iman itu bukannya bahagian semua orang.

3:3 Tetapi setiawan juga Tuhan, maka Ialah akan meneguhkan kamu dan memeliharakan kamu daripada si Jahat itu.

3:4 Maka di dalam Tuhan haraplah kami akan kamu, bahwa kamu membuat dan akan membuat barang yang kami pesan kepadamu.

3:5 Maka ditujukan Tuhan kiranya hatimu kepada kasih Allah dan sabar Kristus itu.

3:6 Hai saudara-saudaraku, kami berpesan kepadamu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, menjauhkan dirimu daripada tiap-tiap saudara yang tiada senonoh kelakuannya, dan tiada menurut pengajaran yang diterimanya daripada kami.

3:7 Karena kamu sendiri mengetahui bagaimana patut kamu menurut teladan kami, karena kami tiada melakukan diri dengan tiada senonoh di antara kamu;

3:8 tiada juga kami makan makanan dengan percuma daripada tangan orang, melainkan dengan berlelah dan bersusah payah bekerja siang malam, supaya jangan kami membebankan barang seorang di antara kamu.

3:9 Bukannya sebab kami tiada berhak, melainkan supaya kami menjadikan diri kami suatu teladan yang patut kamu turut.

3:10 Karena pada masa kami lagi beserta dengan kamu, berpesanlah kami kepadamu inilah: Jikalau barang seorang tiada mau bekerja, jangan ia makan.

3:11 Karena kami dengar akan hal beberapa orang di antara kamu yang hidup dengan tiada senonoh, yaitu dengan tiada bekerja, melainkan menjadi pengganggu orang.

3:12 Maka kepada orang semacam itu kami pesan dan memberi nasehat di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka itu bekerja dengan senyap dan makan rezekinya sendiri.

3:13 Tetapi kamu ini, hai saudara-saudaraku, jangan jemu berbuat baik.

3:14 Jikalau barang seorang tiada menurut seperti perkataan kami yang di dalam surat kiriman ini, camkanlah orang itu dan jangan bercampur gaul dengan dia, supaya ia boleh menjadi malu.

3:15 Jangan kamu hisabkan dia seperti seteru, melainkan nasehatkan dia seperti seorang saudara.

3:16 Maka Tuhan sendiri, yang pohon segala sejahtera, kiranya mengaruniakan kamu sejahtera senantiasa di dalam segala perkara. Maka Tuhan menyertai kiranya kamu sekalian.

3:17 Salam daripada aku ini, Paulus, dengan bekas tanganku sendiri, yang menjadi tanda pada tiap-tiap surat kiriman; demikianlah tulisanku.

3:18 Adalah kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase